یکی از بناهای بجا مانده از دوره قاجاریه در کرمانشاه که کاشیهای منحصربفردش آن را از دیگر تکایای شهر متمایز می کند.ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا ک‍ه‌ در ب‍‍اف‍ت‌ ق‍دی‍م‌ ش‍‍ه‍ر ک‍رم‍‍ان‍ش‍‍اه‌ ، در م‍ح‍ل‍ه‌ ‌آب‍ش‍ور‌ان‌ ق‍دی‍م‌ و در خ‍ی‍‍اب‍‍ان‌ ش‍‍ه‍ی‍د حد‌اد ‌ع‍‍ادل‌ و‌اق‍‍ع‌ شده‌ ‌اس‍ت‌ در س‍‍ال‌ ۱۳۲۰‌ه‍ج‍ر‌ی ق‍م‍ر‌ی ت‍وس‍ط ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍‍ان‌ م‍‍ع‍ی‍ن‌ ‌ال‍ر‌ع‍‍ای‍‍ا (پ‍در م‍‍ع‍ی‍ن‍‍ی کرم‍ان‍ش‍ا‌ه‍‍ی ، ش‍‍ا‌ع‍ر م‍‍ع‍‍اص‍ر) ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍رگ‍ز‌ار‌ی م‍ر‌اس‍م‌ م‍ذ‌ه‍ب‍‍ی ب‍ن‍‍اش‍ده‌ ‌اس‍ت‌.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

*