روز دوم رقابت‌های انتخابی تیم های ملی کشتی در حالی از صبح امروز در سالن ۱۲ هزا نفری آزادی تهران آغاز شده است که با معرفی فینالیست ها، نفرات برتر در حال مشخص شدن هستند.

به گزارش خبرگزاری جوانه نیوز، در ادامه رقابت های ۴ وزن دوم مرحله نهایی انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ فرانسه که از صبح امروز (جمعه) در سالن ۱۲ هزارنفری آزادی در حال برگزاری است نفرات برتر اوزان مختلف در فینال به مصاف هم رفتند که نتایج این رقابت ها به شرح زیر است:

کشتی آزاد

۶۱ کیلوگرم:

فینال اول: بهنام احسان پور (مازندران) – مسعود اسماعیل پور (مازندران)، برنده (یک بر ۲)

فینال دوم: بهنام احسان پور (مازندران) برنده– مسعود اسماعیل پور (مازندران)،(۴ بر صفر)

فینال سوم: بهنام احسان پور، برنده – مسعود اسماعیل پور (۴ بر یک)

۷۰ کیلوگرم:

فینال اول: سعید داداش پور (تهران) برنده – مصطفی حسین خانی (تهران)، (۲ بر ۳)

فینال دوم: سعید داداش پور (تهران) – مصطفی حسین خانی (تهران)، برنده ۵بر ۲)

فینال سوم: سعید داداش پور، برنده – مصطفی حسین خانی (۴ بر ۳)

۸۶ کیلوگرم:

فینال اول: حسن یزدانی (مازندران)، برنده – عزت الله اکبری (مازندران) (۱۱ بر صفر)
فینال دوم: حسن یزدانی، برنده – عزت الله اکبری (۱۲ بر ۲)

۱۲۵ کیلوگرم:

فینال اول: کمیل قاسمی (مازندران) – یدالله محبی (کرمانشاه)، برنده (۲ بر ۵)
فینال دوم: کمیل قاسمی – یداله محبی، برنده (۲ بر ۵)

کشتی فرنگی

۵۹ کیلوگرم:

فینال اول: محسن حاجی پور (مازندران) – مهرداد مردانی (خوزستان)، برنده (۳ بر ۴)

فینال دوم: محسن حاجی پور (مازندران) – مهرداد مردانی (خوزستان)، برنده (۸ بر ۷؛ با ضربه فنی به پیروزی رسید)

۷۱ کیلوگرم:

فینال اول: فرشاد بلفکه (لرستان) برنده – برومند اصلان (لرستان)

فینال دوم: فرشاد بلفکه (لرستان) – برومند اصلان (لرستان)؛ برنده بلفکه، با نتیجه ۳ بر صفر

۸۰ کیلوگرم:

فینال اول: یوسف قادریان (البرز)، برنده – مجید دهقان (فارس) (۷ بر یک)

فینال دوم: یوسف قادریان، برنده – مجید دهقان (۵ بر ۲)

۹۸ کیلوگرم:

فینال اول: امیرحسین حسینی (مازندران) – سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان) برنده

فینال دوم: سید مصطفی صالحی زاده، برنده – امیرحسین حسینی (۵ بر یک)

* سایر نتایج مسابقات روز دوم (جمعه) در مرحله مقدماتی به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

۶۱ کیلوگرم:

محمد نامجو مطلق (گیلان) – مهران نصیری (مازندران) برنده
ایمان صادقی (مازندران) برنده – محمد ملکی (آذربایجان شرقی)
مسعود اسماعیل پور (مازندران) برنده – پژمان جوربنیان (تهران)
محمد نامجو مطلق (گیلان) – بهنام احسان پور (مازندران) برنده
ایمان صادقی (مازندران) برنده – مهران نصیری (مازندران) برنده
مسعود اسماعیل پور (مازندران) برنده – محمد ملکی (آذربایجان شرقی)

بهنام احسان پور (مازندران) برنده – ایمان صادقی (مازندران) (۷ بر ۴)

مهران نصیری برنده – پژمان جوربنیان (۴ بر ۲)

بهنام احسان پور (مازندران) برنده – مهران نصیری (۴ بر یک)

مسعود اسماعیل پور (مازندران) برنده – ایمان صادقی (۱۱ بر صفر)

مسعود اسماعیل پور و احسان پور در این وزن فینالیست شدند.

فینال اول: اسماعیل پور ۲ – احسان پور یک

۷۰ کیلوگرم:

سعید داداش پور (تهران) برنده – سعید صالحی (کردستان)
جمال عبادی (خوزستان) – تیمور گنج علیا (قزوین)
اصغر جبلی (گلستان) – حامد رشیدی (کرمانشاه)
تیمور گنج علیا (قزوین) – جمال عبادی (خوزستان) برنده
حامد رشیدی (کرمانشاه) – اصغر جبلی (گلستان) برنده
سعید داداش پور (تهران) برنده – مصطفی حسین خانی (تهران)
جمال عبادی (خوزستان) برنده – سعید صالحی (کردستان)
اصغر جبلی (گلستان) برنده – تیمور گنج علیا (قزوین)

مصطفی حسین خانی برنده – حامد رشیدی (کرمانشاه) (۲ بر صفر؛ رشیدی به علت مصدومیت ادامه نداد)

جمال عبادی (خوزستان) – سعید داداش پور (تهران)

مصطفی حسین خانی برنده – جمال عبادی (۴ بر صفر)

سعید داداش پور برنده – اصغر جبلی (۴ بر ۲)

۸۶ کیلوگرم:

نادر حامدی پور (فارس) – اسماعیل محمودی (خراسان رضوی) برنده
جمال رمضانی (خوزستان) – عزت اله اکبری (مازندران) برنده
حنیف باقرزاده (آذربایجان غربی) – حسن یزدانی (مازندران) برنده
کامران قاسم پور (مازندران) – علیرضا کریمی (البرز) برنده
عزت اله اکبری (مازندران) برنده – اسماعیل محمودی (خراسان رضوی)
محمدجواد ابراهیمی (مازندران) برنده – وحید شاه محمدی (همدان)

علیرضا کریمی برنده – وحید شاه محمدی (۵ بر صفر)

محمدجواد ابراهیمی برنده – کامران قاسم پور (۲ بر یک)

حسن یزدانی برنده – اسماعیل محمودی (۱۰ بر صفر)

عزت الله اکبری برنده – حنیف باقرزاده (۸ بر صفر)

محمدجواد ابراهیمی برنده – علیرضا کریمی (۸ بر ۵)

حسن یزدانی برنده – عزت الله اکبری (۱۱ بر صفر)

حسن یزدانی برنده – علیرضا کریمی (۵ بر صفر)

علیرضا کریمی دارنده مدال برنز ۲۰۱۵ جهان با قبول دومین شکست از گردونه مسابقات کنار رفت.

عزت اله اکبری برنده – محمدجواد ابراهیمی (۱۴ بر ۴)

دیدار بعدی این وزن بین ابراهیمی و یزدانی برگزار خواهد شد.

۱۲۵ کیلوگرم:

جابر صادق زاده (مازندران) – امین طاهری (تهران) برنده
جعفر شمس ناتری (گیلان) برنده – پویا رحمانی (فارس)
امیرحسین میرباباشاهی (گیلان) – سید رضا موسوی (مازندران) برنده
سعید امیری (بوشهر) – کمیل قاسمی (مازندران) برنده
مهران میرزایی (همدان) برنده – امیررضا امیری (لرستان)
امین طاهری (تهران) – یداله محبی (کرمانشاه) برنده
سیدرضا موسوی (مازندران) – جعفر شمس ناتری (گیلان) برنده

کمیل قاسمی برنده – مهران میرزایی (۶ بر صفر؛ میرزایی به دلیل مصدومیت ادامه نداد)

یدالله محبی برنده – سعید امیری (امیری حاضر نشد)

امین طاهری برنده – جعفر شمس ناتری (۳ برصفر)

کمیل قاسمی برنده سیدرضا موسوی (۵ بر ۲)

یدالله محبی برنده – جعفر شمس ناتری (۲ بر صفر)

یدالله محبی برنده – کمیل قاسمی (۵ بر ۲)

یدالله محبی فینالیست شد. جدال قاسمی و طاهری دیگر فینالیست این وزن را مشخص می کند.

کشتی فرنگی:

۵۹ کیلوگرم:

مهرداد مردانی (خوزستان) برنده – باقر توکلیان (فارس)
حسین گرایی (فارس) – محسن حاجی پور (مازندران) برنده
میثم دلخانی (فارس) برنده – محمد نوربخش (تهران)
عبدالمحمد پاپی (خوزستان) – شیرزاد بهشتی طلا (کرمانشاه) برنده
مصیب اکبری (توابع تهران) برنده – ایوب گراوند (هرمزگان)
مهرداد مردانی (خوزستان) برنده – محسن حاجی پور (مازندران)
شیرزاد بهشتی طلا (کرمانشاه) برنده – محمد نوربخش (تهران)
عبدالمحمد پاپی (خوزستان) – میثم دلخانی (فارس) برنده
محسن حاجی پور (مازندران) برنده – ایوب گراوند (هرمزگان)
مهرداد مردانی (خوزستان) برنده – مصیب اکبری (توابع تهران)

شیرزاد بهشتی طلا برنده – میثم دلخانی (۲ بر یک)

محسن حاجی پور برنده – مصیب اکبری (۳ بر یک)

مهرداد مردانی برنده – میثم دلخانی (۱۴ بر ۲)

محسن حاجی پور برنده – شیرزاد بهشتی طلا (یک بر یک)

۷۱ کیلوگرم:

جواد صابری پور (اصفهان) – مجید خلیلی (قزوین) برنده
فرشاد بلفکه (لرستان) برنده – محمدحسن حسینی (خراسان رضوی)
پرهام قنبری (فارس)  برنده – افشین اسلامی (مازندران)
مهران داداشی (گیلان) برنده – هاشم محمودی (اردبیل)
برومند اصلان (لرستان) برنده – محمدعلی گرایی (فارس)
اصغر عالی محمدی (تهران) – عظیم گرمسیری (خوزستان) برنده
فرشاد بلفکه (لرستان) برنده – مجید خلیلی (قزوین)
مهران داداشی (گیلان) – پرهام قنبری (فارس) برنده
عظیم گرمسیری (خوزستان) – محمدعلی گرایی (فارس) برنده
اصغر عالی محمدی (تهران) – برومند اصلان (لرستان) برنده
پرهام قنبری (فارس) – مجید خلیلی (قزوین) برنده
مهران داداشی (گیلان) – فرشاد بلفکه (لرستان) برنده

محمدعلی گرایی برنده – اصغر عالی محمدی (۴ بر صفر)

برومند اصلان برنده – مجیدی خلیلی (۵ بر ۳)

فرشاد بلفکه برنده – پرهام قنبری (۳ بر صفر)

محمدعلی گرایی برنده – فرشاد بلفکه (۶ بر ۲)

فرشاد بلفکه برنده – برمند اصلان  (۳ بر ۲)

۸۰ کیلوگرم:

مهدی ابراهیمی (قم) برنده – کیوان رضایی (فارس)
هوشنگ خلیلی (اصفهان) – علی زینتی رفاه (قم) برنده
میلاد خسروی (لرستان) مهدی هدایی (خوزستان) برنده
رضا محمدعلی پور (اردبیل) – یوسف قادریان (البرز) برنده
سعید کشاورز (قزوین) – مهدی محمدزاده (مازندران)  برنده
مهدی ابراهیمی (قم) – مجید دهقان (فارس) برنده
مهدی هدایی (خوزستان) – علی زینتی رفاه (قم) برنده
مهدی محمدزاده (مازندران) – یوسف قادریان (البرز) برنده
سعید کشاورز (قزوین) برنده – رضا محمدعلی پور (اردبیل)
علی زینتی رفاه (قم) – مجید دهقان (فارس) برنده
مهدی هدایی (خوزستان) – مهدی ابراهیمی (قم) برنده

یوسف قادریان برنده – سعید کشاورز

مهدی محمدزاده برنده – مجید دهقان (۶ بر ۶)

علی زینتی رفاه برنده – مهدی ابراهیمی (۴ بر ۳)

یوسف قادریان برنده – مجید دهقان (۷ بر یک)

۹۸ کیلوگرم:

سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان) برنده – مهدی علیاری (تهران)
امیرحسین میری (کرمانشاه) – علی اکبر حیدری (قم) برنده
سید امیر حسینی (مازندران) برنده – محمد مدرسی (چهارمحال و بختیاری)
محمد یگانه (ایلام) برنده – امید افتخاری اصل (البرز)
امیرحسین میری (کرمانشاه) – سید مصطفی صالحی (زاده) برنده
علی اکبر حیدری (قم) برنده – مهدی علیاری (تهران)
محمد یگانه (ایلام) – سید امیر حسینی (مازندران) برنده
امید افتخاری اصل (البرز) برنده – محمد مدرسی (چهارمحال و بختیاری)
سید امیر حسینی (مازندران) – سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان) برنده
محمد یگانه (ایلام) برنده – علی اکبر حیدری (قم)

سید مصطفی صالحی زاده برنده – امید افتخاری

سیدامیر حسینی برنده – علی اکبر حیدری (۲ بر ۲)

سید مصطفی صالحی زاده برنده – محمد یگانه (۷ بر صفر)

سید امیر حسینی و صالحی زاده در این وزن فینالیست شدند.

پهلوانی:

۷۰ کیلوگرم:

علیرضا کشاورز (فارس) برنده – جلال علیزاده (خراسان شمالی)
محمد نادری (زنجان) برنده – ابراهیم ولیان (بوشهر)
فرهاد عبدی (تهران) برنده – حمید الهیان (خراسان شمالی)
محمد نادری (زنجان) برنده – علیرضا کشاورز (فارس)
فرهاد عبدی (تهران) برنده – جلال علیزاده (خراسان شمالی)
حمید الهیان (خراسان شمالی) برنده – ابراهیم ولیان (بوشهر)
فرهاد عبدی (تهران) – علیرضا کشاورز (فارس) برنده
حمید الهیان (خراسان شمالی) برنده – محمد نادری (زنجان)

۹۰ کیلوگرم:

مجتبی کلانتریان (خراسان شمالی) برنده – ارشک محبی (کرمانشاه)
احسان واحدی (مرکزی) – محمدحسن رستمی (گیلان) برنده
احسان قلی زاده (بوشهر) برنده – رسول صحرایی (خراسان رضوی)
احسان واحدی (مرکزی) برنده – مجتبی کلانتریان (خراسان شمالی) برنده
احسان قلی زاده (بوشهر) – ارشک محبی (کرمانشاه) برنده
رسول صحرایی (خراسان رضوی) برنده – محمدحسن رستمی (گیلان)
احسان قلی زاده (بوشهر) – مجتبی کلانتریان (خراسان شمالی) برنده
محمدحسن رستمی (گیلان) – ارشک محبی (کرمانشاه)

۱۰۰ + کیلوگرم:

محمد وثوق فیلابی (خراسان رضوی) – اشکان مردانی (لرستان) برنده
احمد میرزاپور (خراسان رضوی) برنده – صابر کولیوند (البرز)
احمد میرزاپور (خراسان رضوی) برنده – محمد وثوق فیلابی (خراسان رضوی)
صابر کولیوند (البرز) – اشکان مردانی (لرستان) برنده
احمد میرزاپور (خراسان رضوی) برنده – اشکان مردانی (لرستان)

در این وزن میرزاپور و مردانی به دیدار فینال رسیدند که یک دیدار به سود میرزاپور پایان یافته است.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

*